Konsolidacja

Coraz większą popularność zdobywają także kredyty konsolidacyjne. Jest to kredyt przeznaczony na spłatę innych zobowiązań. To propozycja dla osób obciążonych wieloma kredytami jednocześnie. Wierzyciel (instytucja finansowa) reguluje zobowiązania kredytobiorcy przelewem lub wypłaca gotówkę jednocześnie wyznaczając termin dostarczenia potwierdzeń spłaty zobowiązań. Jednak ze względu na ryzyko zwykle stosuje się pierwsze z wymienionych wyżej rozwiązań. Dzięki temu kredytobiorca płaci jedną ratę zamiast kilku. Bank, decydując sie na udzielenie kredytu konsolidacyjnego, wymaga najczęściej zabezpieczenia hipotecznego Trzeba być właścicielem nieruchomości, nawet kupionej na kredyt (a więc już obciążonej hipoteką). Niewiele banków decyduje się konsolidować kredyty, jeżeli klient nie może wnieść nieruchomości jako zabezpieczenia. W takiej sytuacji bank udziela zwykle klientowi nowego kredytu gotówkowego zabezpieczonego wekslem.