Category: Pożyczkodawcy


Uzyskanie kredytu/pożyczki

Gdy nasz wniosek kredytowy zostanie rozpatrzony pozytywnie, dostaniemy do podpisania umowę. Należy dokładnie zapoznać się z jej treścią i ewentualnie wyjaśnić wszelkie watpliwości. Bardzo ważne są też załączniki do umowy. Niektóre postanowienia umieszczane są w regulaminie, który może być później zmieniony, umowa zaś nie. Podpisanie umowy nie jest jeszcze równoważne z wypłatą kredytu. Każda ze stron może od niej odstąpić w terminie podanym w tej umowie, i co bardzo ważne, bez konsekwencji finansowych i prawnych. Uruchomienie kredytu jest możliwe dopiero wtedy, gdy kredytobiorca spełni określone w umowie warunki zależne przede wszystkim od rodzaju przyznawanego kredytu.

Next page →