Kredyt może zaciągnąć każda osoba pełnoletnia mająca obywatelstwo polskie

Kredyt jest produktem finansowym. Od strony prawnej formalnoprawnej można zdefiniować jako umowę między instytucją finansową (np. bankiem) a osobą fizyczną lub prawną polegającą na tym, że kredytodawca przyznaje wnioskodawcy określoną sumę na realizację określonego w umowie celu (ale cel kredytu nie zawsze jest podawany). Kredytobiorca zobowiązuje się w umowie, że odda pieniądze wraz z odsetkami, czyli marżą naliczaną przez bank. Odsetki są zarobkiem banku (za darmo raczej nie udzieliłby kredytu).

Kredyt może mieć określony w umowie cel, np. kredy hipoteczny jest przeznaczony na zakup nieruchomości: mieszkania, domu, działki, a kredyt samochodowy finansuje zakup pojazdu. Występują jednak inne rodzaje kredytów, które są przeznaczone dla firm i osób indywidualnych.

Zwykle dzieje się tak, że kredyt opiewający na małą sumę może być wykorzystany przez beneficjenta w dowolny sposób - kredytobiorca nie musi we wniosku podawać celu, na jaki przeznaczy pieniądze.

Przyjmuje się, że kredyt konsumpcyjny służy zaspokajaniu szeroko rozumianej potrzeby konsumpcji, np. kupna nowego telewizora LED albo LCD, nowego komputera, kamery. Za pieniądze z kredyt konsumpcyjnego można też pojechać na wakacje, wyremontować część mieszkania, zorganizować jakąś uroczystość (np. komunię, wesele), kupić prezent, ale również zainwestować w kurs językowy, szkolenie, prawo jazdy, itp.