Koszty kredytów i pożyczek

Chcąc wybrać najlepszą ofertę kredytu gotówkowego, trzeba obliczyć jego całkowity koszt. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na wysokość oprocentowania.Ustawa o kredycie konsumenckim zobowiązuje banki do przedstawiania klientom tzw. rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO), która oprócz stopy nominalnej, uwzględnia też dodatkowe opłaty, takie jak prowizja, czy ubezpieczenie kredytu. Oprocentowanie jest uzależnione od kwoty kredytu i okresu kredytowania. Oprócz tego każdy kredytobiorca uiszcza jednorazową prowizję za udzielenie kredytu, która nie może jednak przekroczyć 5 proc. kwoty kredytu. Niektórzy kredytodawcy narzucają jeszcze wykup ubezpieczenia kredytowego, które chroni kredytobiorcę m.in. od następstw nieszczęśliwych wypadków czy utraty pracy. Trzeba pamiętać także o innych opłatach, np. za rozpatrzenie wniosku. Kredyt gotówkowy możemy spłacać w ratach równych lub malejących. Możemy wybrać również sposób oprocentowania: stałe lub zmienne. Oprocentowanie stałe nie zmienia się w okresie trwania umowy pożyczkowej i obowiązuje przez cały okres jej trwania, od momentu podpisania umowy. Oprocentowanie zmienne oznacza, że wysokość oprocentowania pożyczki może się zmienić w czasie trwania umowy. Jest to uzależnione najczęściej od czynników makroekonomicznych (np. poziomu inflacji). Zmiana oprocentowania wiąże się naturalnie ze zmianą wysokości rat. Porównując oferty, należy rozpatrywać kredyty w tej samej kwocie, zaciągane na ten sam okres, przyjmując ten sam sposób pobierania prowizji. Przy obliczeniach nie należy zapominać o kosztach ubezpieczenia kredytu, które, obok prowizji, często nie są zawarte w maksymalnej opłacie za udzielenie kredytu.