Kłopoty ze spłatą zobowiązań

Niestety, część kredytobiorców ulegając pożyczkowemu szaleństwu zapomina o zachowaniu ostrożności i o tym, że to na nich jako klientach spoczywa odpowiedzialność za zaciągnięty kredyt. Zadłużając się ponad swoje możliwości finansowe, łatwo wpaść w pułapkę kredytową. Przyczyny nadmiernego zadłużenia bywają rozmaite: zbyt duża liczba kredytów i pożyczek (co powoduje trudności z zapanowaniem nad całością zadłużenia), niskie dochody, unikanie odbioru korespondencji od wierzycieli, co pozbawia aktualnej informacji i uniemożliwia reakcję na propozycje porozumienia ze strony wierzycieli czy też brak pełnej informacji o wszystkich kosztach kredytu. Bardzo częstą praktyką jest spłacanie jednych pożyczek następnymi, co napędza spiralę zadłużenia. Szczególnie rozważnie należy korzystać z możliwości zadłużenia na karcie kredytowej. Jest to rozwiązanie niezwykle wygodne dla posiadacza karty, gdyż nie ma potrzeby wypełniania kolejnych wniosków, aplikowania, podpisywania. Początkowo przyznany limit kredytowy jest odnawiany co miesiąc, jeśli spłacamy przynajmniej minimalną część długu. Ten komfort jednak słono kosztuje. Kredyt na karcie w Polsce jest jednym z najdroższych w Europie, w konsekwencji czego przeciętny jej użytkownik spłaca zadłużenie z oprocentowaniem sięgającym do 20 procent rocznie.