Kłopoty ze spłatą zobowiązań

Przede wszystkim jednak trzeba mieć na względzie to iż dochody gospodarstw domowych mogą być zagrożone utratą pracy czy chorobą. Natomiast dług wraz z odsetkami prędzej czy później trzeba spłacić. Wynika więc stąd potrzeba analizowania przez kredytobiorców wielkości własnych dochodów i wydatków przed zaciągnięciem kredytu lub pożyczki. Niezapłacenie w terminie raty kredytu może stać się początkiem poważnych problemów finansowych. W takiej sytuacji zasadą jest osobiste i niezwłoczne porozumiewanie się z kredytodawcą. W przypadku nasilania się problemów ze spłatą można wystąpić do banku z prośbą o restrukturyzację kredytu. Fakt wypowiedzenia umowy kredytowej przez instytucję finansową jest ostatnim momentem, zanim do drzwi dłużnika zapuka komornik.