Kredyt hipoteczny

Szczególną formą kredytowania są kredyty hipoteczne. Jak wskazuje sama nazwa, jedyną stosowaną formą zabezpieczenia spłaty kredytu jest hipoteka ustanowiona na dom, mieszkanie, grunty i inne rodzaje nieruchomości. Bank jest wpisywany do księgi wieczystej jako współwłaściciel nieruchomości. Pieniądze uzyskane z takiego kredytu, można przeznaczyć m.in. na budowę lub zakup domu czy mieszkania (w tym na opłaty notarialne związane z transakcją i nabywaniem nieruchomości). Może on też posłużyć do pokrycia wydatków związanych z adaptacją lub remontem mieszkania czy domu. Kupując mieszkanie na rynku wtórnym bezwzględnie należy sprawdzić, czy nie jest ono obciążone hipoteką, ponieważ przechodzi ona na kupującego. Kredyt hipoteczny można zaciągnąć w złotówkach lub w walucie obcej. Obecnie najczęściej wybierany przez kredytobiorców jest frank szwajcarski. Przy zawieraniu umowy na kredyt hipoteczny warto zadbać o umieszczenie w niej zapisu umożliwiającego przewalutowanie kredytu.