Kredyt hipoteczny

Analogicznie jak w przypadku kredytów/pożyczek gotówkowych, kredyt hipoteczny możemy spłacać w ratach równych lub malejących. Kredytobiorca może sam ustalić długość okresu spłaty kredytu. Bank, rzecz jasna, preferuje dłuższe okresy spłaty, ponieważ kredytobiorca płaci wtedy więcej odsetek. Z drugiej strony dłuższy okres kredytowania zmniejsza wysokość miesięcznej raty, to zaś w wielu przypadkach umożliwia w ogóle uzyskanie takiego kredytu. Istnieje oczywiście możliwość wcześniejszej spłaty zadłużenia, trzeba pamiętać jednak o związanym z tym dodatkowym koszcie w postaci prowizji pobieranej przez bank za wcześniejszą spłatę.